ONZE kracht is… vastgoedadvisering bij huurverhoging!

Peter de Kok - Onze Vastgoedpartner

Let op!
Er is een forse huurverhoging voor bedrijfspanden, kantoren en winkels op komst.

In vrijwel alle ROZ huurcontracten is namelijk opgenomen dat de jaarlijkse huurprijs mee stijgt, gebaseerd op het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI). In artikel 17 van de ROZ algemene bepalingen wordt een formule gebruikt: het cijfer dat hier uitkomt is het percentage van de maximale huurverhoging. U kunt de huurverhoging controleren met behulp van deze formule en de indexcijfers op de website van het CBS.

Hiernaast moeten commerciële vastgoedeigenaren of huurders ook nog eens rekening houden met een verhoging van de servicekosten en energiekosten. Huurders die de energiekosten zelf betalen, worden nogmaals geraakt door de hoge energieprijzen.

Huurders van woningen zijn beschermd tegen hoge prijsstijgingen, maar dit geldt niet voor de huurprijzen van bedrijfspanden, kantoren en winkels. In de komende maanden zullen we daarom een huurverhoging zien voor dergelijke panden. Wordt de huurverhoging berekend per 1 januari 2023? Dan mogen huurders rekenen op een verhoging van maar liefst 14,53 %!

Veel eigenaren zullen deze verhoging doorvoeren. Het is uiteraard ook mogelijk om maar een deel van de huurverhoging door te belasten aan de huurder, dus gefaseerd.

Dit zou terecht zijn:
A. gezien de verwachte verlaging van de inflatiecijfers in 2023, zou er zelfs een negatief indexcijfer mogelijk zijn.
B. gezien het feit dat in de CPI index ook de energiekosten zijn opgenomen die de huurder, in het geval dat deze de energiekosten zelf betaalt, al duur heeft moeten inkopen.

Reden om eens aan tafel te gaan zitten, want het behoud van uw relatie tussen huurder en verhuurder is toch van groot belang?

Wilt u zich laten adviseren in deze huuronderhandelingen als huurder of verhuurder?

1+1 is écht 11 bij ONZE:

  1. u als gebouweigenaar
  2. u als huurder blij

Daar worden wij ook blij van!

Deze vastgoedvraag speelt wellicht ook bij u.
Wacht niet en neem snel contact op met ONZE Vastgoedpartner!

We zijn telefonisch bereikbaar: 0164 – 82 03 63 of via de mail: p.de.kok@onzevastgoedpartner.nl